Cursus Massage en advisering bij cliënten met slaapproblemen

Inleiding

In Nederland heeft 20 tot 30% van de volwassenen last van slaapproblemen, waarvan slechts 10 tot 15% hiervoor een arts raadpleegt. Slaapproblemen komen vaker voor bij vrouwen en nemen toe bij het ouder worden. Slaapproblemen kunnen gevolgen hebben voor de kwaliteit van leven door bijvoorbeeld vermoeidheid overdag, het minder goed om kunnen gaan met stress, verstoring van het cognitief functioneren en het minder goed functioneren van het immuunsysteem. Als de slaapproblemen ernstig van aard zijn en het veranderen van slaapgewoontes niet werkt, wordt de oplossing momenteel vaak gezocht in het gebruik van slaapmiddelen. Mensen kunnen echter afhankelijk worden van deze slaapmiddelen en bovendien kunnen slaapmiddelen bijwerkingen hebben.

Met deze cursus willen we jou als masseur meer kennis geven over slaap en slaapproblemen, zodat je jouw klanten met slaapproblemen professioneel en goed onderbouwd kan masseren, adviseren en doorverwijzen.

Inhoud

In de workshop komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Prevalentie slaapproblemen
  • Klachten, symptomen en soorten slaapproblemen
  • Algemene kennis over slaap
  • Invloeden op slaap
  • Beïnvloeden van het slaappatroon door massage en oefeningen
  • Tips en adviezen van de masseur voor de cliënt
  • Doorverwijzen naar derden.

>> Meer informatie en aanmelden