Tens

Hier vind je informatie over Tens (Transcutane Elektrische Neuro Stimulatie) gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek.