Boekcategorie: behandelmethoden

Adem en beweging

Auteur: Diet Sijmons en Marielle Groenendijk
Jaar van publicatie: 2021
Aantal pagina’s: 215 (incl. begrippenlijst, afbeeldingen, links naar video’s voor ademoefeningen en een literatuurlijst)
Druk: 1e druk.
Uitgever: Adembewust
ISBN: 978-94-93226-57-9

Bestellen: klik hier

 

Over de auteurs

Diet Sijmons is al meer dan 50 jaar bezig met “adem” als muzikant, zangeres en dirigent. Ze kwam in aanra-king met het werk van Ilse Middendorf en volgde de opleiding tot adempedagoog in Duitsland. Sinds 2008 begeleidt ze als adempedagoog mensen met vragen omtrent ademen. Daarnaast geeft ze trainingen en workshops in het bijzonder aan professionals die “adem” als aspect in hun beroepsmatig handelen willen integreren.
Mariëlle Groenendijk was journalist en coach en werd 10 jaar geleden gegrepen door het ademgerichte lichaamswerk toen ze cliënt werd bij Diet Sijmons. Zij volgde jaren intensieve scholing en geeft als ademdocent onder andere les aan hogeschool-studenten. Ook behandelt zij bewoners van een verzorgingshuis.

Inhoud

Het boek is echt bedoeld als werkboek zoals de titel al aangeeft: een werkboek op weg naar een levendig lijf, innerlijk evenwicht en een vrije adem. Het is ontstaan vanuit de gedachte dat alle aanwezige kennis in de loop der jaren verzameld zou moeten worden opgeschreven, mede ook op verzoek van alle klanten van Diet uit haar praktijk.

De basis van het boek ligt grotendeels bij het werk van Ilse Middendorf: “de ervaarbare adem”. Zij heeft boeken geschreven, over de hele wereld lezingen en workshops gegeven en een opleidingsinstituut opge-richt (“Institut für den Erfahrbare Atem”.) Belangrijke “adempioniers” in de twintigste eeuw waren onder meer de Nederlandse zanger Cornelis Veening en de Duitse Irmela Halstenbach. Zij zagen toen al het belang van de adem voor ziektepreventie, het aanspreken van het zelfgenezend vermogen en het algeheel welbevinden.
Ilse Middendorf is van de adempioniers de meest bekende geworden. Een uitspraak van haar die wellicht aangeeft hoe zij adem ziet is de volgende:
“Het lichaam – een reservoir – en voorwerp waarmee ik naar welgevallen kan omgaan? Mijn lichaam is geest en ziel en de adem is zijn taal”.

In het boek gaat het om de innerlijke adem, in het boek gedefinieerd als “de kwaliteit van de inwendige adem die het mogeljk maakt contact te maken met het bewuste en het onderbewuste”.
Om dit begrip wat praktischer te maken wordt het in het boek uitgewerkt in een aantal thema’s, zoals o.a.: ademen met je hele lijf, adem is beweging, ademwetmatigheden, anatomische grondslagen en praktische toepassingen (zoals hoe adem kan helpen bij emotioneel belastende omstandigheden).
In een apart hoofdstuk geven de auteurs aan hoe je het boek het beste kan gebruiken. De oefeningen vor-men de basis en daaromheen lees je van alles over de achtergrond van de oefeningen en de gedachten van de grondleggers. Ze adviseren de oefeningen uit te voeren vanuit de gedachte “geinspireerd oefenen” in een rustige ruimte waar je vrij en zonder afleiding kunt bewegen.

Het boek is geen kookboek in de zin dat je een bepaald recept moet volgen. Je kunt de oefeningen in een willekeurige volgorde uitvoeren en die oefeningen uitkiezen waar jij je goed bij voelt. Na het oefenen advise-ren de auteurs, in lijn met Cornelis Veening, even de tijd te nemen om je indrukken te verzamelen. Hiervoor gebruik je de “koetsiershouding”. Veening noemt dit mijmeren: “en de mens die mijmert is heimelijk iets te weten gekomen”.

In het boek vind je meer dan 110 oefeningen. Je proeft de gedrevenheid van de auteurs om velen kennis te laten maken met de oefeningen en de achterliggende theorie vanuit hun ervaring van waarde in de praktijk van hun coaching en lesgeven. Ook qua uitvoering een mooi boek, wat met zorg, aandacht en oog voor detail is gemaakt.
Niet een boek dat je zo even uitleest, wel een boek om jarenlang te gebruiken!

Relevantie voor de massagepraktijk

De laatste jaren is de aandacht voor ademen en adem groter geworden. Niet alleen als belangrijke factor bij ontspanning, maar ook bij het verminderen van stress en verbetering van je immuunsysteem. De Corona situatie speelt hierbij natuurlijk ook mee. Bij yoga, meditatie en mindfulness speelt aandacht voor adem en ademhaling ook een belangrijke rol.
In de massagepraktijk zijn we altijd bezig met de hele mens en met de balans tussen belasting en belast-baarheid. Hierbij speelt adviseren en het meegeven van oefeningen een belangrijke ondersteunende rol voor jouw cliënt.
Dit boek kan in eerste instantie een bijdrage zijn aan hoe je als masseur zelf ademt: als de behandelaar op zijn adem masseert, komt de behandeling beter aan bij de cliënt en belast hij zichzelf minder. Zelf de oefe-ningen beleven en doorleven kan er ook toe leiden dat je de opgedane kennis en ervaring kunt verwerken in je advisering aan cliënten.

Boekcategorie: behandelmethoden

The therapy of stories

The Therapy of stories

Auteur: Ross Emmett ( in samenwerking met Lynda Mullamphy en Sonia Anear)
Jaar van publicatie: 2016. Engelstalig. Aantal pagina’s: 51. Druk: 1e druk. Uitgever: Ross Emmett, Australië.

Over de auteur

Ross Emmett, de grondlegger van EMMETT Techniek, is in 1945 in Australië geboren. Tegenwoordig werkt en woont hij in Townsville, Queensland, aan de noordoostkust van Australië. Sinds 1981 werkt hij in de klinische praktijk, waar hij meer dan 100 cliënten per week behandelt. Ross geeft wereldwijd presentaties, workshops en opleidingen over de EMMETT Techniek. In 2007 bracht Ross zijn methode naar Engeland, en van daaruit naar Europa en andere landen. Sinds 2010 worden er ook in Nederland opleidingen gegeven.

Inhoud

Een heel ander boek dan wat je normaal zou verwachten als je een boek leest over een bepaalde behandelmethode. Geen technische beschrijving, geen al dan niet wetenschappelijke onderbouwing, maar een serie van inspirerende verhalen.

Ross Emmett deelt met ons zijn ervaring uit zijn 35 jarige klinische praktijk in de vorm van 22 korte verhalen. De verhalen gaan bijvoorbeeld over aanraken, de waarde van tijd, alles is mogelijk, het reframen van gedachten bij je klanten, angst versus ontwikkeling, zorgen zonder oordeel, etc.

Zijn benadering is zeer interessant. In zijn verhaal over de “waarde van tijd” geeft hij bijvoorbeeld aan dat een behandeling niet langer hoeft te duren dan nodig is. Tijd is waardevol en niet vervangbaar. Als het resultaat in een kortdurende behandeling is bereikt, heeft het geen zin om de behandeling, ook al zou de cliënt dat misschien willen, langer te laten duren.

In een ander verhaal “zorgen zonder oordeel” geeft Ross aan dat een van de allerbelangrijkste kwaliteiten van een therapeut is het vermogen om te zorgen voor zijn cliënten zonder te oordelen. Hij adviseert voorzichtig te zijn met het geven van advies dat tegengesteld is aan wat de klant ziet als de waarheid, ook al is dat misschien objectief gezien niet het geval. Door goede communicatie kan je je cliënt bijstaan en blijf je in gesprek.

De auteur kiest de vorm van verhalen vertellen in zijn boek, omdat hij bij het lesgeven aan zijn studenten veel gebruik maakt van “story telling”. Uitgangspunt hierbij is dat hij zijn klanten de mogelijkheid wil bieden het heft zelf in handen te nemen in hun leven, zich hierdoor zelf sterker te maken en zo verandering, zowel mentaal als fysiek, mogelijk te maken.

Als lezer daagt hij je uit om het boekje met deze “mindset” te lezen en te gebruiken voor jezelf.

Links

www.emmett-technique-hq.com