Inleiding

Voetreflexmassage is een methode tot het stimuleren van de reflexen in de voeten om in corresponderende delen van het lichaam reacties op te wekken. Deze reacties kunnen het best worden omschreven als ontspanning of terugkeer van de evenwichtstoestand.
Het zelf genezende vermogen van het lichaam wordt gestimuleerd.
Het is belangrijk om met behulp van specifieke hand- en vingertechnieken een reactie (ontspanning, deblokkering) te verkrijgen in de, met de te bewerken, overeenkomende lichaamsdelen. Ontspanning is de eerste stap naar een evenwichtstoestand of homeostase. In deze evenwichtstoestand zullen de organen van het lichaam kunnen terugkeren naar een normale toestand en normaal functioneren.

voetreflex-4

Voetreflexzonemassage kan door iedereen, mits voldoende geschoold, toegepast worden.
Reflexmassage werd al duizenden jaren geleden toegepast. Van oude afbeeldingen weten wij dat in India, Egypte en bepaalde indianenstammen deze methode van genezing werd gebruikt. Dr. Fitzgerald heeft de informatie die over voetreflexmassage bestond, bijeengebracht en tot één systeem gemaakt. Het ontwikkelde systeem noemde hij zonetherapie. Hanne Marquardt heeft het systeem verder uitgewerkt.

De voet als spiegel van de hele mens

Interessant is dat je het hele lichaam in de voeten als het ware kunt “zien”. Er zijn vorm en structuurovereenkomsten, welke tot in de details blijken te kloppen.
Het mooie is dat je gewoon aan de voet kunt waarnemen waar je de verschillende organen of lichaamsdelen terug kunt vinden.

voetreflex-2

De voeten zijn het meest gevoelig voor de massage.
De toestand van de voeten, (o.a. gespannen, verslapt, pijnlijk, geur, kleur, zwelling, conditie, de opbouw van de voeten en tenen), geven aanwijzingen over de toestand van het lichaam en geest op dat moment.
We vinden in de voeten niet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke en emotionele aspecten van de mens terug.

Waarom Voetreflexmassage

Voetreflexmassage brengt levensprocessen weer in beweging die zich hebben vastgezet.
Ziekte en pijn zijn een weerstand tegen het leven, dat zich op natuurlijke manier door ons heen wil ontwikkelen.
Als een orgaan of lichaamsdeel niet helemaal goed werkt, weerspiegelt zich dat in de voeten: we noemen dat de energie reflecterende punten.
De plek in de voet overeenkomend met een niet goed functionerend orgaan wordt pijnlijk.
Door masseren op die bepaalde plek vermindert de pijn in de voet, stroomt er nieuwe levenskracht naar het orgaan en worden afvalstoffen afgevoerd.
Pijn ontstaat in eerste instantie doordat de doorstroming van energie blokkeert en het bloed en lymfevocht minder stromen. Afvalstoffen welke voortdurend door de lichaamscellen worden geproduceerd, kunnen moeilijker worden afgevoerd. Tegelijkertijd kunnen voedingstoffen eveneens moeilijker worden aangevoerd. Dit proces versterkt zichzelf, langzaam slibt alles dicht.

voetreflex-5-web

De afvalstoffen bestaan voor een groot deel uit urinezuur kristallen. Tijdens massage drukken deze kristallen tegen zenuwuiteinden, die de pijnervaring veroorzaken. Het “leven” stroomt pas weer nadat de afvalstoffen zijn vergruisd, verdeeld en afgevoerd.
Het bloed dat weer stroomt, geeft het lichaam en de lichaamscellen nieuwe kracht en warmte. Emoties mogen er zijn. Men krijgt inzicht en men wordt zich bewust van zijn plaats in het geheel.