Sportmassage is het complex van maatregelen, adviezen en vaardigheden op de gebieden van massage, verzorging en blessurepreventie.

 1. onder massage wordt verstaan het toepassen van een complex van handgrepen op een lichaamsdeel van een sportbeoefenaar met het doel diens lichamelijke conditie te verbeteren, te bestendigen en/of eventuele nadelige gevolgen van die sport weg te nemen, of deze zo min mogelijk te doen voelen
 2. onder verzorging wordt verstaan het toepassen van tapen, bandageren, eerste hulp en reanimatie en het geven van adviezen inzake lichaamsverzorging, voeding, mentale verzorging en algehele hygiëne
 3. onder blessurepreventie wordt verstaan het toepassen van maatregelen en adviezen ten behoeve van de sporters en begeleiders ter voorkoming van sportletsels of verergering dan wel recidivering van letsels. Het tot wedstrijdfit begeleiden van de sporter na een aandoening en/of en behandeling in de (sport)medische of paramedische sfeer.

sportmassage-1 sportmassage-2

Sportmasseurs zijn geschoold in de volgende vakken:

 • Anatomie (bouw van het menselijk lichaam), bewegingsleer
 • Fysiologie (functie van het menselijk lichaam), inspanningsfysiologie
 • Theorie Massage
 • Praktijk Massage
 • Anamnese
 • Inspectie
 • Functietesten
 • Tapen en bandageren
 • Eerste hulp bij sportongevallen
 • Reanimatie.