Massage kan effectief ingezet worden bij mensen met kanker, zowel bij volwassenen als kinderen.

Zweedse massage, effleurage, petrissage en met name reflexologie lijken hiervoor geschikt te zijn volgens onderzoek. Vooral als het gaat om het verminderen van pijnklachten.

Het is van belang is om als masseur voldoende kennis van kanker en de bijbehorende symptomen te hebben. Een gedegen opleiding is gewenst. Hierdoor kan de massage aangepast worden en kunt u als masseur de risico’s van massage bij kanker beter inschatten en met uw cliënten bespreken.