Algemene Verordening Gegevensbescherming

Algemene Verordening Gegevensbescherming

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Als masseur heb je hier ook mee te maken. De nieuwe Europese privacywet geldt voor alle organisaties die persoonsgegevens verwerken. Dus ook voor kleine mkb’ers en zzp’ers die gegevens verwerken, zoals het bijhouden van afspraken van klanten, telefoonnummers van klanten of personeelsinformatie.

Ben je er nog niet mee aan de slag gegaan, doe dat dan alsnog. Er zijn diverse websites de je hierbij kunnen helpen:

Wil je je ervaring delen met collega masseurs over hoe jij je praktijk in lijn brengt met de vereisten uit de AVG? Post dan een berichtje op onze Facebookpagina.