Formulier aanmelding Casus best practice in de massagepraktijk


De behandelaar vult de vragenlijst in, de cliënt de laatste vraag van de vragenlijst en de toestemmingsverklaring.

 • Behandelaar

 • Cliënt

  De cliënt blijft anoniem. De naam en het e-mailadres dienen enkel om de casusbeschrijving naar de cliënt te versturen.
 • Titel casus

 • Klachten

 • Pijn intensiteit kan vastgesteld worden met de Numeric Rating Scale (NRS). Een score van 0 betekent geen pijn, terwijl een score van 10 de ergst denkbare pijn voorstelt. De NRS is een goede en betrouwbare maat voor het vastellen van pijn intensiteit ( Hawker et al. 2011). Het is de bedoeling dat de cliënt de score invult.
 • Historie

 • Onderzoek

 • Werkdiagnose

 • Therapeutische interventie

 • Resultaten

 • Conclusie

 • In te vullen door cliënt

 • Toestemmingsverklaring behandelaar

  Ik heb toelichting gegeven op het doel van de casusbeschrijving en heb de vragen van de cliënt zo goed mogelijk beantwoord. De cliënt zal van een eventuele voortijdige beëindiging van deelname aan dit onderzoek geen nadelige gevolgen ondervinden.
 • Toestemmingsverklaring cliënt

  Alleen formulieren waarvoor de cliënt toestemming heeft gegeven kunnen gebruikt worden. Vraag de cliënt daarom de toestemmingsverklaring in te vullen.